Rozmiar czcionki:

Warto zobaczyć:

Glanów: Zespół dworsko-parkowy z klasycystycznym dworem z końca XVIII w.
Tarnawa: Zespół dworsko-parkowy z dworem z 1784 r.
Zadroże: Kościół pw. św. Marcina z 1908 r.
Zagórowa: Ślady grodziska wczesnośredniowiecznego z ok. VIII-IX w.
Ściborzyce: Pałac Popielów z XIX w. oraz przepiękne Źródło Jordan
Michałówka: Kaplica z pierwszej połowy XVIII w. oraz usytuowany niedaleko
florystyczny Rezerwat Przyrody Michałowiec z bogatym stanowiskiem obuwika pospolitego
Jangrot: Kościół pw. św. Jana Chrzciciela z 1822 r., dzwon przykościelny z 1557 r. oraz cmentarz
żołnierzy armii austriacko-węgierskiej i rosyjskiej z 1914 r.