Rozmiar czcionki:

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

ZAKRES PROJEKTU

Projekt dotyczy wzmocnienia potencjału instytucjonalnego Stowarzyszenia Przyjaciół Imbramowic „Dłubnia u źródeł”. Działania projektowe ukierunkowane są na rozwój infrastruktury technicznej oraz rozwój zasobów ludzkich organizacji. W wyniku projektu uruchomione zostanie biuro stowarzyszenia i punkt informacyjno-konsultacyjny dla mieszkańców i gości regionu. W tym celu wyremontowane zostaną pomieszczenia w budynku o znaczeniu historycznym, tzw. „Organistówce” w Imbramowicach. Obiekt będzie także służył jako miejsce spotkań edukacyjnych. W ramach projektu zatrudniony będzie pracownik biura. Podjęte zostaną działania szkoleniowe adresowane do członków stowarzyszenia oraz lokalnej społeczności ukierunkowane na rozwój osobowy, integrację społeczną oraz budowanie partnerstwa lokalnego. Organizacja zostanie wypromowana w środowisku lokalnym oraz wśród potencjalnych partnerów. Realizacja projektu poprawi zdolność organizacji do realizacji zadań statutowych.

Fotorelacja z remontu Organistówki:

1.jpg 10.jpg 11.jpg

12.jpg 13.jpg 14.jpg

15.jpg 16.jpg 17.jpg

18.jpg 19.jpg 2.jpg

20.jpg 21.jpg 22.jpg

24.jpg 25.jpg 26.jpg

3.jpg 4.jpg 5.jpg

6.jpg 7.jpg 8.jpg

9.jpg

Fotorelacja z otwarcia Organistówki:

1.jpg 10.jpg 11.jpg

12.jpg 13.jpg 14.jpg

15.jpg 16.jpg 17.jpg

18.jpg 19.jpg 2.jpg

20.jpg 21.jpg 22.jpg

23.jpg 24.jpg 25.jpg

26.jpg 27.jpg 28.jpg

29.jpg 3.jpg 30.jpg

31.jpg 32.jpg 33.jpg

34.jpg 35.jpg 36.jpg

37.jpg 38.jpg 39.jpg

4.jpg 40.jpg 41.jpg

42.jpg 43.jpg 44.jpg

45.jpg 46.jpg 47.jpg

5.jpg 6.jpg 7.jpg

8.jpg 9.jpg